Klima servs marketing

KLIMA UREDJAJI REČNIK

Rečnik za klima uredjaje!

Potrudili smo se da na jednom mestu sakupimo i damo pojašnjenja za najvažnije pojmove vezane za klima uredjaje, njihovu ugradnju, servisiranje, način održavanja kao i za nabavku novih klima uredjaja.

Takođe, pažljivi čitaoci će moći da dobiju niz korisnih saveta kako bi korišćenje sopstvenog klima uredjaja učinili efikasnijim kao i oni koji tek treba da se opredele za novi klima uredjaj.

Ako nešto nismo objasnili ili spomenuli na ovom mestu pišite nam i mi ćemo upotpuniti ove stranice Vašim zapažanjima.

Klima uredjaji - rečnik T

Toplotna pumpa je naziv za efekat kojim se koristi svojstvo freona (gasa) da greje prilikom povećavanja pritiska. Tehnički, efekat se postiže, kada isparivač (unutra) i kondenzator (spolja), koji su po konstrukciji slični, zamene uloge uz pomoć četvorokrakog ventila i tako se promeni tok freona kroz uređaj. Tom prilikom uređaj troši 1 KW električne energije, a daje 2-3 KW (jer je koeficijent grejanja 2-3), što deluje nemoguće, ali tada se ne grejemo električnom energijom nego gasom (tj. pritiskom - sabijanjem gasa). Ovakav koeficijent grejanja se postiže na temperaturama preko +5 stepeni. Na +5 stepeni dolazi do pojave leda na spoljnoj jedinici i počinje da se stvara inje na isparivaču koje se ponaša kao izolator i ometa razmenu toplote. Problem se javlja daljim smanjenjem temperature, kada je i vlažnost velika. Ukoliko klima uređaj poseduje defrost funkciju, može se koristiti i na spoljnoj temperaturi do -5 C, ali se koeficijent grejanja dosta smanjuje. Zbog toga se klima uređaji ređe koriste za grejanje, ali veoma često za dogrevanje prostorija.

adresa: Frigocooler d.o.o.
Patrisa Lumumbe 40 11 000 Beograd
e-mail: frigocoolerdoo@gmail.com