Klima servs marketing

KLIMA UREDJAJI REČNIK

Rečnik za klima uredjaje!

Potrudili smo se da na jednom mestu sakupimo i damo pojašnjenja za najvažnije pojmove vezane za klima uredjaje, njihovu ugradnju, servisiranje, način održavanja kao i za nabavku novih klima uredjaja.

Takođe, pažljivi čitaoci će moći da dobiju niz korisnih saveta kako bi korišćenje sopstvenog klima uredjaja učinili efikasnijim kao i oni koji tek treba da se opredele za novi klima uredjaj.

Ako nešto nismo objasnili ili spomenuli na ovom mestu pišite nam i mi ćemo upotpuniti ove stranice Vašim zapažanjima.

Klima uredjaji - rečnik R

Svaka materija, čija je temperatura isparavanja u opsegu od -1000C do +1000C, može da služi za hlađenje. Bitno je da te materije nisu ekspolozivne i štetne po zdravlje čoveka, da ne nagrizaju metale, ne gore, a mešanje radnog fluida sa uljem treba da bude potpuno ili nikako. Rashladni fluid cirkuliše korz rashladno postrojenje a čije promene stanja određuje obrnuti kuružni proces. Da bi rashladna instalacija mogla da radi sigurno i bezopasno po okolinu i sa što boljim ekonomsko-tehničkim efektima, treba da bude manjih dimenzija, jeftina, sa što manjim utroskom el. energije, sredstava za hlađenje itd., a to znači da se mogu koristiti samo rashladni fluidi koji poseduju termodinamička svojstva i druge termičke i fizičko-hemijske osobine.

adresa: Frigocooler d.o.o.
Patrisa Lumumbe 40 11 000 Beograd
e-mail: frigocoolerdoo@gmail.com