Klima servs marketing

SERVIS KLIMA UREDJAJA - VIDEO ZAPISI

Servis klima uredjaja

Mali servis klima uredjaja

Servis klima uredjaja - mali servis klima uredjaja

Klima servis - mali servis klima uredjaja

Servis klima uredjaja

 

AKCIJA OVOG MESECA

Klima uredjaj

Uz svaku kupljenu klimu
kod nas, besplatan servis!

NAŠA FILOZOFIJA

Klima uredjaj

Klima uredjaji koji štede
energiju i čuvaju životnu
sredinu!

adresa: Frigocooler d.o.o.
Patrisa Lumumbe 40 11 000 Beograd
e-mail: frigocoolerdoo@gmail.com