Klima servs marketing

SERVIS KLIMA UREDJAJA - UPUTSTVA

AKCIJA OVOG MESECA

Klima uredjaj

Uz svaku kupljenu klimu
kod nas, besplatan servis!

NAŠA FILOZOFIJA

Klima uredjaj

Klima uredjaji koji štede
energiju i čuvaju životnu
sredinu!

adresa: Family Solutions D.o.o.
Ilije Garašanina 26 000 Beograd
e-mail: familysolutionsdoo@gmail.com